Mi is tulajdonképpen a környezetvédelem?

A környezetvédelem rendkívül fontos
A környezetvédelem rendkívül fontos

Ez a gondolatiság, mozgalom, filozófia több területen nyilvánul meg, így nem lehet csupán ezek közül egyik megemlítésével megfejteni azt, hogy mi az a környezetvédelem. Az ideológia szerint az ember része a környezetnek, felelősséget kell viseljen érte, valamint nagy mértékben függ a természettől, környezetétől. Ebből a gondolatiságból már egyenes ágon következik maga a mozgalom is, amely a természetért, környezetért küzd, a különböző értékek megőrzéséért.

 

Azonban különbséget kell tenni a környezet-, illetve természetvédelem között, hiszen ez a kettő nem ugyanaz, hiszen míg előbbi egy élhető, fenntartható környezet védelme mellett tör pálcát, utóbbi leginkább a fennálló, élő természeti értékek védelméért küzd. Azonban természetesen ez a két ágazat mélyen összefonódik, rengeteg közös elemről is beszélhetünk. Társadalmi tevékenységnek tekinthető a környezetvédelem, hiszen az emberiség által okozott károk megelőzésére, enyhítésére irányulnak a törekvések. Az egyik legfontosabb kitűzött cél a környezetvédő civil és politikai szervezetek számára egy olyan rendszer, amely fenntartható úgy termelési, mint fogyasztási szempontból.

 

Ezek a szervezetek megpróbálnak nyomást gyakorolni a politikára és a vállalatokra is, a felelősségvállalás pedig egyre több helyen megjelenik a nyomásnak engedve, felismerve a veszélyeket. A környezetvédelem a társadalom rengeteg szegmenségben megjelenik, így a különböző mozgalmak megpróbálják ilyen irányba befolyásolni a különböző döntéshozókat például a közpolitikában, ezt pedig sok esetben oktatás, társadalmi aktivizmus, lobbizás, vagy akár tüntetések révén érik el.